ติดต่อเรา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

677/6 ซ.ลาดพร้าว 5/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-5139242 โทรสาร 02-5138959

center@homenetthailand.org