ติดต่อเรา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เลขที่ 677/6 ซ.ลาดพร้าว 5/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • โทรศัพท์ 02-5139242
  • โทรสาร 02-5138959
  • อีเมล center@homenetthailand.org