หน้าแรก – มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.)

สัมภาษณ์นายจ้างเรื่องความสำคัญของลูกจ้างทำงานบ้านและประกันสังคมมาตรา33
สัมภาษณ์นายจ้างเรื่องความสำคัญของลูกจ้างทำงานบ้านและประกันสังคมมาตรา33

ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์นายจ้างของลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบหากลูกจ้างทำงานบ้านได้เข้าประกันสังคมมาตรา 33 ว่านายจ้างคิดเห็นอย่างไร โดยมี 2 ท่านที่ร่วมให้สัมภาษณ์ คือ ดร.วุฒิ ชินชนะโชคชัย และคุณนาลินี ศรีกสิกุล ซึ่งมีสถานะเป็นนายจ้างและครอบครัวของนายจ้างที่มีลูกจ้าทำงานบ้าน เห็นด้วยไหมในการที่ให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา33

ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ “ลูกจ้างทำงานบ้าน” เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ “ลูกจ้างทำงานบ้าน” เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

เชิญทุกๆท่านรับฟังสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกจ้างทำงานบ้าน, องค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ได้บอกเล่าถึงความสำคัญและเหตุใดลูกจ้างทำงานบ้านถึงสมควรได้รับสิทธิในการเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา33

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบร่วมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวัน”สตรีสากล”
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบร่วมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวัน”สตรีสากล”

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” แรงงานหลากหลายอาชีพรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับของแรงงานหญิง มีการจัดกิจกรรมมากมาย และหลากหลายทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตามกว่าที่สิทธิสตรีจะได้รับการยอมรับสตรีเองก็ต้องต่อสู่อย่างหนักกว่าจะได้รับสิทธิ และเสรีภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันปัญหาของแรงงานนอกระบบยังไม่ถูกแก้ไขและถูกมองข้ามจากภาครัฐ ทั้งที่มีแรงงานหญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบมากถึง 22 ล้านคนที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น หาบเร่-แผงลอย, ผู้รับงานไปทำที่บ้าน, ผู้ทำการผลิตที่บ้าน, ลูกจ้างทำงานบ้าน, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, หมอนวด, คนเก็บของเก่า และอาชีพอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น ทางสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดกิจกรรมยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบต่อ ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบต่อ ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มูลนิธิ ฯ ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบ ต่อ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน พร้อมทั้งตัวแทนกลุ่มอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง , หาบเร่แผงลอย , คนเก็บของเก่า , หมอนวด และลูกจ้างทำงานบ้าน มาร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย โดยข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อมีดังนี้ โดยนายสุเทพรับปากกว่าจะรีบดำเนินการ และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างเป็นระบบในวันที่23 พฤศจิกายนนี้ ดูข้อเรียกร้องฉบับเต็มได้ที่นี่

กิจกรรมลงพื้นที่บริจาคอาหาร-ของใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
กิจกรรมลงพื้นที่บริจาคอาหาร-ของใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรมแรงงานนอกระบบช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.อยุธยา จัดโดยสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โดยได้เปิดรับบริจาค 49 บาท จากพี่ๆน้องๆ แรงงานนอกระบบ และผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้รับบริจาคทั้งหมด 7,200 บาท ทางสมาพันธ์แรงงานนอกระบบฯ ได้บริจาค 29,636 บาท และมูลนิธิฯได้สมทบบริจาค 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,846 บาท จากยอดเงินบริจาคได้นำมาจัดทำถุงยังชีพทั้งหมด 250 ถุง ประกอบด้วย และในวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมาทางผู้จัดได้นำถุงยังชีพไปบริจาค ณ หมู่ที่ 9 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.อยุธยา ทั้งนี้ทางผู้จัดขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

บทความ

ข่าวสาร I กิจกรรม

จักรยานยนต์รับจ้าง
ความรุนแรง

องค์กรเครือข่ายแรงงานนอกระบบ


HomeNet Thailand Brand

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มี Homenet Thailand และผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home Based Workers) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง จาก 25 กลุ่มผู้ผลิตเป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป และการรับจ้างผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacture (OEM) โดยยึดหลัก Fair Trade, Social Solidarity Economy และ environmental friendly.