หน้าแรก – มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.)

กิจกรรมลงพื้นที่บริจาคอาหาร-ของใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
กิจกรรมลงพื้นที่บริจาคอาหาร-ของใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรมแรงงานนอกระบบช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.อยุธยา จัดโดยสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โดยได้เปิดรับบริจาค 49 บาท จากพี่ๆน้องๆ แรงงานนอกระบบ และผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้รับบริจาคทั้งหมด 7,200 บาท ทางสมาพันธ์แรงงานนอกระบบฯ ได้บริจาค 29,636 บาท และมูลนิธิฯได้สมทบบริจาค 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,846 บาท จากยอดเงินบริจาคได้นำมาจัดทำถุงยังชีพทั้งหมด 250 ถุง ประกอบด้วย และในวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมาทางผู้จัดได้นำถุงยังชีพไปบริจาค ณ หมู่ที่ 9 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.อยุธยา ทั้งนี้ทางผู้จัดขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบต่อ ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบต่อ ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มูลนิธิ ฯ ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของแรงงานนอกระบบ ต่อ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมธิการการแรงงาน พร้อมทั้งตัวแทนกลุ่มอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง , หาบเร่แผงลอย , คนเก็บของเก่า , หมอนวด และลูกจ้างทำงานบ้าน มาร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย โดยข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อมีดังนี้ โดยนายสุเทพรับปากกว่าจะรีบดำเนินการ และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างเป็นระบบในวันที่23 พฤศจิกายนนี้ ดูข้อเรียกร้องฉบับเต็มได้ที่นี่

เสียงสะท้อนจากอาสาสมัครชุมชน
เสียงสะท้อนจากอาสาสมัครชุมชน

“ทำไมผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้าน ต้องดูแลสามี ดูแลลูก เรารู้สึกว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องทำงานอยู่คนเดียว ทำไมคนในบ้านไม่ช่วยเราบ้างเลย เรามองกลุ่ม มองคนข้างตัวเรา สมาชิกที่เป็นผู้หญิง 20 คน ทุกคนมีปัญหาคล้ายๆกัน คือ ในทุกๆวัน ช่วงเวลาประมาณ 17. 00 น. ทุกคนจะต้องรีบกลับไปหากับข้าว ทำอาหารให้ครอบครัวตลอดเลย ” นางวัชลีย์ เพ็ชบุรี อายุ 57 ปี  เธอเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  แต่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานคร เมื่อตอนอายุ 18 ปี  เพียงเพราะมาช่วยครอบครัวพี่ชายเลี้ยงลูก แต่ความคิดที่อยากจะมีเงินเป็นของตัวเอง เธอก็เริ่มต้นหางานทำโดยเป็นพนักงานโรงงานบริษัททอผ้า ภายหลังจากที่แต่งงานกับสามีและมีลูกด้วยกัน 2 คน เธอก็เปลี่ยนอาชีพมาค้าขายอาหารตามสั่ง เพราะเธอจะสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปพึ่งพิงใครให้มาช่วยดูแล ถึงแม้จะเหนื่อยมาก ที่ต้องทำอาหารขาย และก็ต้องเลี้ยงลูกไปด้วย เธอก็เต็มใจเพราะทำให้เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก “เมื่อก่อนตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมา ก็หาข้าวหาปลาให้กับสามี ให้กับลูก เลี้ยงลูก ขายอาหารตามสั่ง ทำงานบ้าน ตัวเองกว่าจะได้กินข้าวและดูแลตัวเองก็เกือบเที่ยง และกว่าจะทำเสร็จทุกอย่างก็เกือบ 23.00 […]

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

บทความ

ข่าวสาร I กิจกรรม

จักรยานยนต์รับจ้าง
ความรุนแรง

องค์กรเครือข่ายแรงงานนอกระบบ


HomeNet Thailand Brand

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มี Homenet Thailand และผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home Based Workers) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง จาก 25 กลุ่มผู้ผลิตเป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป และการรับจ้างผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacture (OEM) โดยยึดหลัก Fair Trade, Social Solidarity Economy และ environmental friendly.