หน้าแรก – มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (มพอ.)

16 Days 16 Stories รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง
16 Days 16 Stories รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

16 เรื่องราวความรุนแรงและการคุกคามที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ รวมถึงทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันเรื่องราวในครั้งนี้เพื่อต้องการเป็นกระบอกเสียงไปสู่สังคมให้ตระหนักถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของนายจ้าง ภาครัฐ พ่อแม่ หรือ คนในสังคม ที่ใช้ความรุนแรงแบบใดแบบหนึ่งเพื่อความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของเด็กและผู้หญิง

บริการตรวจสุขภาพและอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับลูกจ้างทำงานบ้าน
บริการตรวจสุขภาพและอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับลูกจ้างทำงานบ้าน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการให้บริการตรวจสุขภาพของลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของลูกจ้างทำงานบ้านและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกๆคน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น โรคติดเชื้อจากระบบสืบพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย การคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว และการควบคุมอาหารในกรณีที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบร่วมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวัน”สตรีสากล”
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบร่วมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวัน”สตรีสากล”

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” แรงงานหลากหลายอาชีพรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับของแรงงานหญิง มีการจัดกิจกรรมมากมาย และหลากหลายทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตามกว่าที่สิทธิสตรีจะได้รับการยอมรับสตรีเองก็ต้องต่อสู่อย่างหนักกว่าจะได้รับสิทธิ และเสรีภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันปัญหาของแรงงานนอกระบบยังไม่ถูกแก้ไขและถูกมองข้ามจากภาครัฐ ทั้งที่มีแรงงานหญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบมากถึง 22 ล้านคนที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น หาบเร่-แผงลอย, ผู้รับงานไปทำที่บ้าน, ผู้ทำการผลิตที่บ้าน, ลูกจ้างทำงานบ้าน, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, หมอนวด, คนเก็บของเก่า และอาชีพอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น ทางสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดกิจกรรมยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย

กองทุนเงินยืม เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการผลิตที่บ้าน
กองทุนเงินยืม เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการผลิตที่บ้าน

การไม่มีเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัญหาตลอดมากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านที่ดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งผู้ผลิตเพื่อขายและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทำให้ทั้งปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มไม่สามารถสะสมวัตถุดิบทางการผลิต ทำให้ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งผลิตที่มีจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้มีผลิตภาพและความปลอดภัยที่สูงขึ้น หรือหากจะลงทุนในเรื่องดังกล่าวก็อาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและตกอยู่ในภาวะหนี้สินที่เป็นภาระหนัก

Slide

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

เครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworkers) เกิดจากการรวมตัวของผู้รับงานไปทำที่บ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กรกฎาคม 2024
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

บทความ

ข่าวสาร I กิจกรรม

จักรยานยนต์รับจ้าง
ความรุนแรง

องค์กรเครือข่ายแรงงานนอกระบบ


HomeNet Thailand Brand

วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มี Homenet Thailand และผู้ทำการผลิตที่บ้าน (Home Based Workers) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง จาก 25 กลุ่มผู้ผลิตเป็นเจ้าของ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารแปรรูป และการรับจ้างผลิตสินค้าแบบ Original Equipment Manufacture (OEM) โดยยึดหลัก Fair Trade, Social Solidarity Economy และ environmental friendly.