• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ | Foundation for Labor and Employment Promotion
  Close

  • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ | Foundation for Labor and Employment Promotion
   Close

   อบรมความรู้กฎหมายรับงานไปทำที่บ้าน ให้กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านหนองขาม

   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยการสนับสนุนของ GAATW ได้จัดอบรมความรู้กฎหมายรับงานไปทำที่บ้านให้กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านหนองขาม ต.ดอนงัว จ.มหาสารคาม

   และได้นำหน้ากากผ้าฝีมือตัดเย็บของสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบอีสาน จากโครงการ EU รับมือโควิด ไปแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนั้นด้วย

   ใส่ความเห็น