อบรมความรู้กฎหมายรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านหนองขาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยการสนับสนุนของ GAATW ได้จัดอบรมความรู้กฎหมายรับงานไปทำที่บ้านให้กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านหนองขาม ต.ดอนงัว จ.มหาสารคาม

และได้นำหน้ากากผ้าฝีมือตัดเย็บของสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบอีสาน จากโครงการ EU รับมือโควิด ไปแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนั้นด้วย