งานวันสตรีสากล โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความคุ้มครองของแรงงานหญิงข้ามชาติ (Services & Access)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความคุ้มครองของแรงงานหญิงข้ามชาติ (Services & Access) จัดงานวันสตรีสากล ให้กับแรงงานหญิงข้ามชาติกว่า 80 คน

ภายในงานมีการให้ความรู้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ความเป็นมาของวันสตรีสากล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง และการให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเมื่อต้องเผชิญกับความรุนแรง โดยวิทยากรจากศูนย์พึ่งได้ รพ. ตำรวจ และสายด่วน 1300

ปิดท้ายด้วยผู้แทนเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ให้ความมั่นใจว่าการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายจะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้