การประกวดภาพถ่าย Photo contest หัวข้อ ที่เรียกเราว่า “แจ๋ว” นั้น “เราแจ๋วจริง”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Homenet Thailand และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ขอเชิญชวนฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล ประจำปี 2564 โดยส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายPhoto contest ในหัวข้อ “ที่เรียกเราว่า “แจ๋ว” นั้น “เราแจ๋วจริง” พร้อมกับคำอธิบายประกอบรูปภาพ เริ่มรับภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2564 และเริ่มกิจกรรมโหวตผลงานโดนใจ ตั้งแต่วันที่ 4-11 มิถุนายน 2564

รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 5,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล จำนวน 2,000 บาท
3.รางวัลรองอันดับสอง 3 รางวัล จำนวน 1,000 บาท
4.รางวัลชมเชย 4 รางวัล จำนวน 500 บาท
5.รางวัลพิเศษ 3 รางวัล มูลค่า 1,000 บาท

กติกาและรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่ https://bit.ly/3utEYN9

ติดตามกิจกรรมได้ทางเพจ My Fair and Happy Home https://bit.ly/3vpOnGv