มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ดูแลสมาชิกแรงงานนอกระบบและครอบครัว

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ได้ร่วมกันดูแลสมาชิกแรงงานนอกระบบและครอบครัว โดยการขอรับบริจาคเงินเพื่อไปจัดหา ยาสมุนไพร ข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่สมาชิก รวมทั้งช่วยประสานหาเตียง หาที่ตรวจโควิด และประสานให้ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนไทย 

ณ วันที่ 8 สิงหาคม เราได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 310, 921 บาท มาจากการรณรงค์บริจาคคนละ 49 บาทจำนวน 92,888 บาทจากทีม WIEGO และคนอื่น ๆ ผ่านเวปไซด์ Weeboon 88,033 บาท จากบริษัทแพชชั่น พิคเจอร์ บางกอก จำกัด 100,000 บาท และจากงานวิจัยผลกระทบโควิทต่อแรงงานนอกระบบของมูลนิธิฯจำนวน 30,000 บาท ทำให้เราสามารถจัดหาถุงยังชีพจำนวน 1,100 ถุง แจกจ่ายให้กับสมาชิก และสามารถประสานให้หน่วยงานอื่น ๆ ลงมาแจกถุงยังชีพให้กับสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง สามารถหาเตียงและส่งสมาชิกและครอบครัวกลับไปรักษาที่บ้านจำนวน 13 คน ประสานให้คำแนะนำที่ตรวจ และการดูแลตนเองที่บ้านอีก 30 คน สนับสนุนผู้นำให้มีความรู้เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ อีกประมาณ 50 คน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนพวกเราในยามยากลำบากนี้