โครงการทอผ้าฝ้ายคลายหนาว ส่งมอบผ้าทอมือจากแม่บ้านที่ราบสูง สู่แม่อุ๊ยพ่ออุ๊ยบนยอดดอย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและ buddy home care ภายใต้มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนส่งมอบผ้าทอมือจากแม่บ้านกลุ่มพรรณไม้จากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยพ่ออุ๊ยบนยอดดอย จำนวน 5 คน จาก 5 หมู่บ้าน ณ บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ผ่านการบริจาคทางเทใจดอทคอม

พวกเราขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคผ้าห่มคลายหนาวนี้ให้แก่ผู้สูงอายุชาวเขาปากะญอ ไม่เพียงแต่ผู้รับเท่านั้นที่มีความสุข แต่ผู้ให้อย่างเรา ๆ ยังได้รับรอยยิ้ม และพรดี ๆ จากพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ คิดทำการสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จจาก พ่ออุ้ยแม่อุ๊ย