เสียงสะท้อนผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อสำนักงานประกันสังคม

เสียงสะท้อนผู้ประกันตน มาตรา 40 ต่อสำนักงานประกันสังคม เมื่อการบริการไม่ตอบโจทย์ สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ

หรือสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

TIKTOK https://vt.tiktok.com/ZSRBsfWrv/