กิจกรรมลงพื้นที่บริจาคอาหาร-ของใช้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

กิจกรรมแรงงานนอกระบบช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.อยุธยา

จัดโดยสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โดยได้เปิดรับบริจาค 49 บาท จากพี่ๆน้องๆ แรงงานนอกระบบ และผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้รับบริจาคทั้งหมด 7,200 บาท ทางสมาพันธ์แรงงานนอกระบบฯ ได้บริจาค 29,636 บาท และมูลนิธิฯได้สมทบบริจาค 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,846 บาท

จากยอดเงินบริจาคได้นำมาจัดทำถุงยังชีพทั้งหมด 250 ถุง ประกอบด้วย

  • น้ำดื่ม
  • เส้นหมี่หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  • ขนม
  • ปลากระป๋อง
  • น้ำพริก
  • น้ำปลา
  • น้ำมันปาล์ม
  • แปรงขัดพื้น
  • ผงซักฟอก

และในวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมาทางผู้จัดได้นำถุงยังชีพไปบริจาค ณ หมู่ที่ 9 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.อยุธยา ทั้งนี้ทางผู้จัดขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี