ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ “ลูกจ้างทำงานบ้าน” เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉนกับลูกจ้างทำงานบ้าน ?

เชิญทุกๆท่านรับฟังสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกจ้างทำงานบ้าน, องค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ได้บอกเล่าถึงความสำคัญและเหตุใดลูกจ้างทำงานบ้านถึงสมควรได้รับสิทธิในการเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา33

ทุกคนที่เป็นแรงงานควรได้เข้าถึงสิทธิการคุ้มครองทางสังคมที่เท่าเทียมกัน

มาลี สอบเหล็ก

เป็นสิทธิขั้นพื้นที่ฐานของมนุษย์ทำงานที่จะมีความมั่นคงในอนาค

ศิริวรรณ ร่มฉัตรทอง องค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT)

เราต้องสร้างหลักประกันทางสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีคุณค่า

พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี

ตลอดเวลาระยะเวลา30ปี พี่จำปาได้เงินเดือนทุกเดือน แสดงว่าพี่จำปามีนายจ้างเป็นตัวตนตลอดระยะเวลา 30 ปี เพราะฉะนั้นเราจ่ายไหวอยู่แล้ว

จำปา

ทำไมลูกจ้างทำงานบ้านถึงควรได้เข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 ?

เพราะลูกจ้างทำงานบ้านก็มีสถานะเป็นแรงงานไม่ต่างกับทุกอาชีพและมีนายจ้างประจำ การที่กลุ่มอาชีพหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าประกันสังคม มาตรา 33 ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพโดยเฉพาะลูกจ้างทำงานบ้านที่ต้องดูแลผู้อื่นเป็นอาชีพ ซ้ำร้ายลูกจ้างทำงานบ้านส่วนใหญ่ ยังไม่ถูกกำหนดชั่วโมงการทำงานและค่าแรงยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีมาตราฐานสำหรับคนทำงานอีกด้วย เมื่อต้องเผชิญวิกฤติจากผู้ที่เคยดูแลผู้อื่นกลับถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ กลุ่มอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านจึงควรได้รับสิทธิการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับแรงงานในระบบอื่นๆ

หากทุกท่านเห็นด้วยในการที่ให้ ลูกจ้างทำงานบ้านได้เข้าถึงสิทธิประกันสังคมมาตรา33 โปรดร่วมลงชื่อกับเรา https://forms.gle/wmCiFd92KvZZsNPJ8

หรือสแกนQR-code

Scan ลงชื่อสนับสนุน