บริการตรวจสุขภาพและอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับลูกจ้างทำงานบ้าน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการให้บริการตรวจสุขภาพของลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของลูกจ้างทำงานบ้านและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกๆคน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น โรคติดเชื้อจากระบบสืบพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย การคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว และการควบคุมอาหารในกรณีที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น

📅วันที่ อาทิตย์ 10 กันยายน และ 17 กันยายน

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ตรวจร่างกาย

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธ์

👩🏼‍⚕️ตรวจอะไรบ้าง👩🏼‍⚕️

🩺ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

🩸ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

🩸ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

🩸ตรวจระดับไขมันในเลือด โคเลสเตอรอล (CHOL)

🩸ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

🔎ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)

.

สถานที่ตรวจสุขภาพ

🏥สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก (อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 1 ซ.สุขุมวิท 21 ใกล้เคียง MRTสถานี เพชรบุรี)

Google map : https://goo.gl/maps/yHu7NVps7LafXB6m7

ตรวจสุขภาพช่วยอะไรบ้าง