วันแรงงาน 2567

ร่วมส่งเสริมสิทธิแรงงานนอกระบบไปด้วยกันกับพวกเราในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 กัน

แม้พวกเราจะถูกมองว่า คือ คนตัวเล็กตัวน้อย ไม่มีอำนาจมากมายอะไร แต่แท้จริงแล้ว พวกเรา คือมดตัวน้อยที่เป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจให้ยิ่งใหญ่ ตรงข้ามปัญหาที่พวกเราเผชิญกลับยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจริง

เมื่อภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าครองชีพและรายได้ของแรงงานนอกระบบ หลายคนต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานเพื่อหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แรงงานมีความเครียด และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน และค่าเดินทาง แรงงานนอกระบบต้องการมาตราการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างอาชีพ