วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ : แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายปรีชา ไทยสงเคราะห์ ผู้ค้าแผงลอยขายอาหาร ย่านบางขุนเทียน ซอย 69 ชานเมืองกรุงเทพมหานคร เขาถูกย้ายออกจากพื้นที่ขายเดิมเมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหาบเร่แผงลอยเป็นกลุ่มอาชีพที่จำเป็นของสังคม เขาจึงได้รับอนุญาตให้ทำการค้าได้ในช่วงที่เข้มงวดต่อการระบาดของโควิด-19 แต่ยอดขายของเขาลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือเป็นรายได้ส่วนน้อยมากที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายก่อนถูกย้ายออกจากพื้นที่เดิม

WIEGO_FactSheet_Bangkok_Thai_Final