กลุ่มบ่อยางผ้าปาเต๊ะ

กลุ่มบ่อยางผ้าปาเต๊ะ อ.เมือง จ.สงขลา เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเหล่าสตรีสูงอายุภายในชุมชนบ่อยาง เพื่อร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก โดยสตรีกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพของสตรีที่เป็นแรงงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมแพ้ต่อวัย และสถานะความเป็นสตรี ทั้งยังแสดงศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมของสังคมด้านต่างๆ ทำให้เทศบาลจังหวัดสงขลามักสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพต่างๆ ให้กับทางกลุ่มอยู่เสมอ

          ปี 2556 ทางกลุ่มยังรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจาก นางเสริมสุข ตันติเสรณี ภรรยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้น โดยให้เป็นเงินทุนดำเนินการกลุ่มจำนวน 10,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเรียนปักผ้าและงานเพ้นท์ผ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมถึง 45 คน ผลงานจากการผลิตผ้าปาเต๊ะปักคริสตัล (ซื้อผ้าปาเต๊ะสำเร็จมาปักคริสตัลตามลายพิมพ์ของผ้า) ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงจำนวนมาก เพียงแต่ยังคงเป็นการแยกกันผลิต แยกกันจำหน่ายอยู่

          ปี 2559-2560 ผลิตภัณฑ์ผ้าปักขายยากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยมีการซื้อซ้ำ ทำให้สมาชิกกลุ่มเริ่มไม่มีรายได้ต่อเนื่อง จึงเริ่มรวมตัวกัน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมประชุมกันเพื่อหาทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนได้รับคำแนะนำและเริ่มผลิตสินค้าประเภทผ้าที่ต้นทุนการผลิต และราคาวางจำหน่ายไม่สูง เพื่อสร้างกำลังซื้อให้ต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กลับสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาสนับสนุนและฝึกอบรมการพิมพ์ลายและย้อมสีผ้าปาเต๊ะ กับ นายเจ๊ะอาแซ บินเจ๊ะอาหลี จากศูนย์การเรียนรู้บาโงเป๊าะเล็ง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จศูนย์เรียนรู้บาโงเป๊าะเล็ง ได้สนับสนุนเครื่องพิมพ์ลายเก่า ให้กับทางกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มก็นำเครื่องพิมพ์เก่านั้นมา ทดลองฝึกฝีมือ ใช้เทคนิคที่เรียนมา จนมีความชำนาญขึ้นและเริ่มทดลองวางจำหน่ายกับลูกค้าที่เป็นคนใกล้ชิด และในตลาดท้องถิ่น ถึงแม้จะมียอดซื้อเข้ามาต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มากนัก นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้หาช่องทางเพิ่มรายได้ ด้วยการรับเป็นวิทยากรสอนการพิมพ์ลายและย้อมสีผ้าปาเต๊ะให้กับนักเรียนจากศูนย์กศน. จังหวัดสงขลา โดยค่าวิทยากรเป็นรายชั่วโมง (ชม.ละ 200) ก็นำเงินดังกล่าวเข้ากลุ่ม เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่ม ในปัจจุบันทางกลุ่มบ่อยางปาเต๊ะ ยังคงพัฒนาสินค้าของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาในเรื่องการวางแผนธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

          สินค้าภายใต้กลุ่มบ่อยางปาเต๊ะ จะมีสินค้าจำพวก ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ กระโปรง เสื้อ กระเป๋าหน้ากากอนามัย ที่มีลวดลายการพิมพ์ลายลงผ้าและเขียนด้วยขี้ผึ้ง และย้อมด้วยสีอีกครั้ง ทำให้มีลวดลายที่สวยงาน และมีสีสัน คงเอกลักษณ์ที่สืบทอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ดั้งเดิม ทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้หญิงภาคใต้ ที่ยังคงการใช้ผ้าถุงปาเต๊ะในชีวิตประจำวันตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน