กลุ่มกาละแมดอยนาง

กลุ่มกาละแมดอยนาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา คือกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลแม่ลาว ที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสตรี ซึ่งกว่าจะเป็นกาละแมดอยนางเพื่อสุขภาพ ไร้สารกันบูด ทั้งยังใช้วัตถุดิบหลักจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อนสมาชิกด้วยกันอย่างกลุ่มข้าวอินทรีย์เทียนแก้ว ทางกลุ่มพยายามทดลองแปรรูปสินค้าหลายอย่างมาก

          ในปี 2560 สมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีของตำบลแม่ลาวได้รวมตัวกันเพื่อหาช่องทางรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก ทางกลุ่มได้มีการทดลองการทำขนมแปรรูปหลายอย่างเช่น ทำขนมข้าวแต๋น ทำน้ำพริก จนมาเป็นกาละแมเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ใช้สารกันบูด ซึ่งทางกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ ทางกลุ่มจึงเลือกใช้ข้าวก่ำลืมผัวออแกนิค จากกลุ่มข้าวอินทรีย์เทียนแก้ว เครือข่ายแรงงานนอกระบบทางภาคเหนือ มาเป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า นอกจากนี้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารทางธุรกิจ การเพิ่มทักษะในการขายสินค้าออนไลน์ การส่งเสริมศักยภาพสตรีผ่านการอบรมสิทธิสตรี ตลอดจนได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัด จนสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกาละแมดอยนาง แม่ลาว และในปัจจุบันางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้หญิง จำนวน 20 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มกาละแมดอยนาง คือ กาละแมดอยนาง รสดั้งเดิม รสข้าวกล่ำดอยอินทรีย์ น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกตาแดง จุดเด่นของกสินค้า ในเรื่องรสชาติที่หอม มัน กลมกล่อม รสหวานน้อย ไร้การใส่สารกันบูด ในส่วนวัตถุดิบที่ใช้ข้าวกล่ำจากพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดพะเยา ได้รับการรับรองว่าเป็นข้าวออแกนิค 100% ทั้งยังได้รับมาตรฐานรองรับจาก อย. ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนิยมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นพิเศษ ด้านช่องทางการตลาดของกลุ่ม เป็นในรูปแบบของการฝากขาย เช่นร้านดอยคำ ในสนามบินแม่ฟ้าหลวง ร้านค้าตามหน่วยราชการในพื้นที่ การออกร้านค้าตามตลาดนัดท้องถิ่น การขายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม รวมถึงการรับผลิตตามพรีออเดอร์ของลูกค้า