กลุ่มส่งเสริมอาชีพสันกลาง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นการรวมตัวของสมาชิกสตรีและผู้สูงอายุของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สมาชิกที่มีความสนใจจึงรวมตัวกัน และดำเนินการภายใต้ชื่อ “กลุ่มส่งเสริมอาชีพสันกลาง”

          จากการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดทำให้เกิดการขยายกลุ่มขงสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนสันกลาง เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และด้วยสตรีในชุมชนสันกลางนั้นมีฝีมือในการตัดเย็บทำพวงกุญแจ ทางกลุ่มจึงได้ตกลงกันและเลือกพวงกุญแจทำมือ ที่ครอบพวงกุญแจ และกระเป๋าใส่เหรียญ เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นทั้งเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดการทางด้านธุรกิจ การเพิ่มทักษะในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของสตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง คือ พวงกุญแจ กระเป๋าใส่เหรียญ เครื่องประดับ ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อของชำร่วยไปแจกตามงาน ทั้งนี้ช่องทางตลาดของกลุ่มมีทั้งการไปออกร้านตามตลาดนัดท้องถิ่น ตลาดนัดถนนคนเดินเชียงราย รวมถึงการรับพรีออเดอร์จากลูกค้า