กลุ่มกล้วยฉาบ

กลุ่มกล้วยฉาบ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  เป็นการตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรในชุมชนที่ว่างเว้นจากการทำเกษตร และต้องการหารายได้ของให้กับครอบครัว ซึ่งแม่บ้านเกษตรต่างร่วมแรงร่วมใจ ระดมความคิดเห็น ความต้องการที่จะทำอาหารแปรรูป เพื่อให้เป็นสินค้าของกลุ่ม โดยใช้แนวคิดที่ว่า เราจะเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้ทุกคน

          ในปี 2548 แม่บ้านเกษตรในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตร มาประชุมและร่วมกันเสนอวิธีหาทางออกจนได้ข้อสรุปว่าทางกลุ่มจะทำกล้วยฉาบ โดยมองว่ากล้วยนั้นเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย และชาวบ้านในชุมชนก็ปลูกกันเยอะ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่มีการคิดค้นจะทำผลิตภัณฑ์นั้น ทางกลุ่มได้ร่วมกันลองผิดลองถูก ทดลองการใช้กล้วยสายพันธุ์ต่างๆ จนพบว่ากล้วยหักมุกสามารถนำมาทำกล้วยฉายได้อย่างมีคุณภาพ คงความกรอบ และอร่อยได้ดีกว่ากล้วยสายพันธุ์อื่นๆ ต่อมาในปี 2550 กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และกองวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมเกษตรอำเภอ ได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ ต่อมาได้มีการหลังจากนั้นทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้สนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ การเพิ่มทักษะในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับทางกลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้สตรี ซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกเป็นผู้หญิงทั้งหมด 20 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มกล้วยฉาบคือ กล้วยฉาบรสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรสหวาน รสเค็ม รสปาปิก้า รสจืด เผือกฉาบตามฤดูกาล กล้วยตากแสงอาทิตย์ มะม่วงกวน แยมมะม่วง ซึ่งมีรสชาติที่อร่อย ไม่อมน้ำมัน แผ่นบางกรอบ ไม่ใช้น้ำมันเก่ามาทอดซ้ำ เปิดรับสั่งผลิตโดยไม่มีขั้นต่ำให้ลูกค้า ซึ่งช่องทางการตลาดของกลุ่ม จะเป็นการฝากขายตามโรงพยาบาล เช่น รพ.พระมงกุฎ รพ.รามาฯ  รพ.จุฬาฯ เป็นต้น ร้านอาหารในพื้นที่บางกรวย หน่วยงานราชการในพื้นที่ พนักงานโรงงานในพื้นที่ รวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วย