กลุ่มสตรี ส.ค. เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง

กลุ่มสตรี ส.ค. เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เป็นการรวมตัวของสมาชิกในพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องอาชีพตัดเย็บผ้าและงานที่รับมาทำที่บ้านซึ่งได้รับค่าจ้างในราคาที่ถูก ทำให้เกิดการชักชวนกันมาร่วมกลุ่มเพื่อให้ทางกลุ่มสามารถต่อรองราคากับผู้จ้างงานได้  ตลอดจนสามารถเข้าสวัสดิการทางสังคมได้

          ในปี 2542 กลุ่มสตรีในชุมชนทุ่งสองห้องที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าได้มารวมตัวกัน เนื่องจากได้รับค่าจ้างในราคาที่ถูก จึงได้มีการพูดคุยและชักชวนเพื่อนๆในชุมชนที่ประกอบอาชีพเย็บผ้ามารวมกลุ่ม เพื่อที่ทางกลุ่มจะสามารถต่อรองราคากับผู้จ้างงานได้ และจดทะเบียนกลุ่มภายใต้ชื่อ กลุ่มสตรี ส.ค.เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมจัดหางานพื้นที่ 2, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ / เครือข่ายแรงงานนอกระบบ, เครือข่ายผู้หญิงได้เข้ามาสนับสนุนการอบรมเรื่องรวมกลุ่ม การเพิ่มทักษะฝีมือการตัดเย็บ การบริหารจัดการทางธุรกิจ การเพิ่มทักษะการขายในรูปแบบออนไลน์ การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งให้สตรี ซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 53 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่ม กลุ่มสตรี ส.ค. เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง คือ การให้บริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า การผลิตสินค้าบูติกส่งห้าง และการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าโหล เช่นชุดไทย กระโปรง เสื้อ กางเกง ทั้งนี้จุดเด่นของสินค้า คือการตัดเย็บที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง ทั้งสมาชิกเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ยาวนาน มีฝีมือระดับร้านทรงสมัย ร้านตัดเย็บขึ้นชื่อของประเทศไทย ในขณะที่ช่องทางการตลาด จะมีการออกบูทขายสินค้าบูติกตามห้างสรรพสินค้า การผลิตสินค้าขายส่งผ่านเครือข่ายของสมาชิก หน่วยงาน และช่องทางออนไลน์