กลุ่มฉลองกรุง โซน 6

กลุ่มฉลองกรุง โซน 6 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัยมายังเคหะฉลองกรุง ส่งผลให้หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ จึงได้รวมตัวกันแบบไม่เป็นทางการ เพื่อจ้างเย็บผ้าหารายได้เลี้ยงครอบครัว

          ในปี 2552 กลุ่มสตรีในชุมชนเคหะฉลองกรุงได้เริ่มรวมกลุ่มกัน เนื่องจากสตรีหลากหลายคนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพดั้งเดิมได้ เช่น ค้าขาย  รับจ้าง เป็นต้น เพราะกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้ เพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยในเคหะฉลองกรุง ภายหลังจากที่อยู่อาศัยเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร โดยการรวมตัวของกลุ่มสตรีในชุมชน เพื่อต้องการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว อย่างไรก็ตามการรวมตัวของกลุ่มสตรีก็เกิดขึ้นแต่เป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เป็นเพียงการรวมกลุ่มเพื่อรับตัดเย็บผ้าเท่านั้น ต่อมาในปี 2553 ทางกลุ่มได้จดทะเบียนกับสำนักงานเขตหนองจอก ภายใต้ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าฉลองกรุง โซน 6  หลังจากนั้นทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาทักษะฝีมือในการตัดเย็บ การจัดการทางด้านธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการส่งเสริมให้สตรีมีความเข็มแข็ง และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ในปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก ทั้งหมด 20 คน

          สินค้าภายใต้กลุ่มฉลองกรุง โซน 6 เป็นการให้บริการด้านการตัดเย็บ ปัก และการซ่อมแซม รวมถึงการเย็บกระเป๋าผ้า ซึ่งจะรับผลิตตามออเดอร์สินค้า จุดเด่นของสินค้าที่ถูกผลิตโดยกลุ่มเย็บผ้าฉลองกรุง นั้นจะมีความปราณีต แข็งแรงของงาน รอยเย็บ รอยตะเข็บที่ไม่หลุดรุ่ยง่าย  จากการที่ผลิตและขายส่งเพื่อขึ้นขายในห้าง ทั้งยังได้รับจ้างผลิตให้กับ บริษัท Unilever  บริษัท Newcity อีกด้วย ช่องทางตลาดของกลุ่มจะเป็นการผลิตสินค้าและขายส่งให้กับลูกค้า ตลอดจนการขายสินค้าตามตลาดนัดท้องถิ่น